Webbutik

MENY

Charrette som verktyg för kreativ samverkan i väg- och stadsutvecklingsprojekt

Dokumentbeteckning: 2006:110

Vägverket arbetar för att planeringen av bebyggelse, infrastruktur och transporter ska samordnas. För att utveckla metoderna har tre charretter genomförts under 2005. Dessa har dokumenterats och utvärderats. Rapporten beskriver hur charretterna genomfördes, erfarenheter och slutsatser. Den vänder sig till tjänstemän, beslutsfattare och övriga intresserade av samverkansmetoder i samhällsplaneringen.
Artikelnr: TV12218