Webbutik

MENY

Centralt tekniskt system, CTS

Dokumentbeteckning: 89363

Vägverkets trafikledare får ständigt en stor mängd information om trafikstörningar. Driftledarna hanterar på motsvarande sätt alla fel som uppstår i de tekniska systemen. För att göra det möjligt att klara detta har Vägverket utvecklat operatörsstödet Centralt tekniskt system (CTS). Detta system tar hand om en stor mängd information och händelser från alla de kameror, sensorer, människor och teknisk utrustning som styr och övervakar trafiken på och kring våra vägar och tunnlar.

Informationsbladet är både på svenska och engelska.

Artikelnr: TV16502