Webbutik

MENY

Cellplast som lättfyllning i vägkonstruktioner

Dokumentbeteckning: 2004:109

Cellplast som lättfyllning i vägkonstruktioner är en allmän teknisk beskrivning, som utgör ett tillägg till ATB VÄG. Publikationen skall användas vid Vägverkets upphandlingar av projekteringar och utföranden av vägobjekt som påbörjas f o m den 2005-05-02. Publikation nr 1990:49 Cellplast som lättfyllning i vägbankar upphör att gälla samma datum, men skall övergångsvis tillämpas för upphandlingar inom vägobjekt som påbörjats före den 2005-05-02.
Artikelnr: TV11838