Webbutik

MENY

BWIM-mätningar 2006 - sammanfattning

Dokumentbeteckning: 2007:12

Vägverket har sedan 2002 mätt axelaster och bruttovikter på ett antal platser i landet.
Analyser har tidigare presenterats i rapportern ”BWIM-mätningar 2002 och 2003” samt i rapporten ”BWIM-mätningar 2004 - 2005”.

Artikelnr: TV15767