Webbutik

MENY

BWIM-mätningar 2002 och 2003 : Slutrapport

Dokumentbeteckning: 2003:165

Axellaster från tunga fordon svarar för en mycket stor del av nedbrytningen av det belagda vägnätet. Det är därför viktigt att ha information om den tunga trafikens omfattning och vilka vikter som belastar vägnätet.
Artikelnr: TV11677