Webbutik

MENY

Bussprioritering i trafiksignaler – planering, införande och drift

Dokumentbeteckning: 2012:234

Bussprioritering i trafiksignaler är idag en vanlig åtgärd för att hjälpa kollektivtrafiken att lättare ta sig fram i vägsystemet. Bussarna ges företräde i trafiksignalerna och får därigenom ökad framkomlighet.

Avsaknaden av tillräckligt bra rutiner vid planering, införande och drift har gjort det svårt att fullt ut dra nytta av bussprioriteringens fördelar. Denna rapport lämnar förslag på nya och förbättrade rutiner vid dessa processer. Därigenom ges vägledning till deltagande aktörer med syftet att förbättra funktionen i systemen med det långsiktiga målet att öka kollektivtrafikens framkomlighet.

Rapporten vänder sig till trafikplanerare, trafikingenjörer, gatuchefer och andra beslutsfattare samt konsulter och entreprenörer.

 

Artikelnr: TV17397