Webbutik

MENY

Bussprioritering. Effekter på framkomlighet och säkerhet. Kortversion

Dokumentbeteckning: 2001:2

Denna rapport är en sammanfattning av publikation 2001:1 som belyser framkomlighets- och trafiksäkerhetseffekter av åtgärderna bussgata, signalprioritering i cirkulationsplats, klack- och timglashållplatser samt prioriterat stråk. Till varje undersökt åtgärd ges rekommendationer. Kortversionen är mycket lättläst och passar väl att spridas till en bred krets i syfte att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Artikelnr: TV11281