Webbutik

MENY

Bus Rapid Transit − ett kollektivt färdsätt med framtid

Dokumentbeteckning: 2013:104

Rapporten beskriver BRT, Bus Rapid Transit, och dess potential för en framtida kollektivtrafik i Sverige. Rapporten innehåller en kunskapssammanställning med ett särskilt fokus på kostnads- och stadsutvecklingsfrågor. Den behandlar alla former av BRT från olika världsdelar men har ett fokus på de europeiska systemen och hur dessa kan användas i ett svenskt sammanhang.

Artikelnr: TV17543