Webbutik

MENY

Bullerprognoser - vilka trafikprognoser ska användas som underlag för bullerberäkningar?

Dokumentbeteckning: 2016:098

Detta dokument är tänkt att fungera som hjälp och stöd när trafikunderlag tas fram som underlag för beräkning av trafikbuller, i de fall beräkningen ska avse en framtida bullersituation. Syftet med rapporten är att ta fram enhetliga riktlinjer för hur detta underlag ska tas fram, vilket underlag som ska användas, hur det ska anpassas etcetera.
Artikelnr: TV000524