Webbutik

MENY

Bro 2004

Dokumentbeteckning: 2004:56

Bro 2004 innehåller Vägverkets allmänna tekniska krav på broar. Den används som underlag vid upphandling av projektering, konstruktion, nybyggande och förbättring av broar. För varje bro kompletteras kraven i Bro 2004 med krav som är specifika för respektive bro. Bro 2004 ersätter Bro 2002 från och med 1 augusti 2004.

Se mer information och digitala versioner på Trafikverkets webbplats.
http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Tekniska-dokument/Bro-och-tunnel/Allmanna-tekniska-beskrivningar/ATB---Bro-2004/

 

Artikelnr: TV11769