Webbutik

MENY

Bristanalys av transportsystemet fram till 2025 med tyngdpunkt på kapacitet och effektivitet

Dokumentbeteckning: 2012:102

Rekommendationer vid flygburen laserskanning
Det är i regel kostsamt att bygga bort kapacitetsproblem, framför allt kring storstäderna. Eftersom sådana kapacitetsproblem dessutom tar lång tid att åtgärda, är det viktigt att göra en bristanalys. Syftet med bristanalysen är att identifiera kapacitets- och effektivitetsbrister som förväntas finnas i transportsystemet fram till 2025, med beaktande av planerade investeringar och antagen trafikutveckling.
Artikelnr: TV17211