Webbutik

MENY

Breddning av väg - handbok

Dokumentbeteckning: 2017:030

Detta dokument innehåller råd och anvisningar till projektörer för framförallt breddningsobjekt och förutsätter att läsaren är bekant med vägprojektering i allmänhet. För detaljerade anvisningar vid olika förhållanden, som beskrivs i dokumentet, hänvisas till andra regelverk och handböcker.

Innehållet behandlar inte arbeten som har med Miljökonsekvensbeskrivningar och fastställande av Vägplan att göra, exempelvis naturvärdesinventeringar, arkeologi osv.

Handboken är framtagen av geotekniker och vägtekniker inom Trafikverket.

Artikelnr: NP-2912