Webbutik

MENY

BRA-trafiksignal

Dokumentbeteckning: 2003:60

När det gäller att få ett betyg på hur bra eller dåligt en signalanläggning fungerar är det viktigt at ha någon form av av inventeringsmetod. Rapporten "BRA-Trafiksignal" har tagits fram för att underlätta och förenkla arbetet med inventering och besiktningav trafiksignaler. Resultatet av besiktning- en kan sedan ligga till grund för beslut om förändringsåtgärder eller effektivisering av befintlig anläggning.

Artikelnr: TV11562