Webbutik

MENY

Borås resa mot framtiden - Åtgärdsvalsstudie Noden Borås utmaningar och lösningar för hållbar trafik


Dokumentbeteckning: 100909

Under en treårsperiod har de komplexa förutsättningarna för infrastrukturen i Borås kartlagts, analyserats och förankrats i offentliga och privata organisationer. Kommunens nya översiktsplan har använts som underlag.

Resultatet är en åtgärdsvalsstudie med en lång rad förslag på förändringar. Denna broschyr är en sammanfattande kortversion. Åtgärdsvalsstudien ”Noden Borås” i sin helhet finns att hämta här.
Artikelnr: TVD-22090