Webbutik

MENY

Bokslut: Trimningsåtgärder - Redovisning och kort utvärdering av utförda trimningsåtgärder 2008–2009

Dokumentbeteckning: 2011:098

Sedan ett antal år tillbaka samverkar Trafikverket, Stockholm stad, Solna stad och SL kring planering och genomförande av åtgärder för bättre framkomlighet ur trafikantperspektiv på ett utpekat primärt vägnät.
I denna rapport redovisas genomförda trimningsåtgärder under åren 2008 och 2009.
Underlag för varje enskild åtgärd redovisas och en uppskattning av åtgärdens effekt har utförts.

Artikelnr: TV16984