Webbutik

MENY

Blåsbildning på broar - Uppföljning av åtgärdsarbeten på E18 Kymlingelänken

Dokumentbeteckning: 2020:174

Rapporten utgör en sammanställning av skador, åtgärdsförslag samt lagningsåtgärder avseende de mer än 400 blåsskador på totalt 10 broar som ingår i Kymlingelänken. Till rapporten hör ett antal bilagor, som publiceras separat. Det går också att ladda ner en fil med både rapporten och bilagorna.
Artikelnr: TVD-68485