Webbutik

MENY

Blåsbildning på broar - Översiktsrapport

Dokumentbeteckning: 2020:173

Rapporten utgörs av en översikt gällande tätskiktssystem på betongbroar med målsättningen att eliminera eller åtminstone kraftigt reducera de problem som Trafikverket har idag med blåsbildning på sina vägbroar.
Artikelnr: TVD-64605