Webbutik

MENY

Biologisk uppföljning avseende fiskvandring

Dokumentbeteckning: 2006:016

Vägverket har åtgärdat ett antal vägtrummor för att undanröja vandringshinder för fisk. Ett 5-årigt uppföljningsprogram pågår, i delrapporten redovisas resultaten efter 2 år.
Artikelnr: TV12119