Webbutik

MENY

Biologisk mångfald i Gotlands vägkanter - nuvarande skötsel och förslag på fortsatt arbete

Dokumentbeteckning: 2011:154

Denna rapport är en sammanställning av befintlig kunskap kring den biologiska mångfalden i gotländska vägkanter. Rapporten sammanfattar hur skötseln fungerar och beskriver översiktligt de uppföljningar och forskningsprojekt som berört gotländska vägkanter. Vidare presenteras framtida utvecklingsmöjligheter och förslag på uppföljningar.
Artikelnr: TV17079