Webbutik

MENY

Bilbältesanvändningen i Sverige 1988-2016

Dokumentbeteckning: 2017:131

Bilbältesanvändningen i personbilar i ett antal syd- och mellansvenska städer har mätts sedan 1983. Observationerna gjordes under augusti till oktober år 2016. Sammanlagt observerades 32 484 personbilar, 571 taxibilar samt 6 638 övriga bilar, huvudsakligen lastbilar.

Artikelnr: TVD-6144

Det har skett en stadig ökning av bältesanvändningen i personbilar sedan mätningens start. Användningen bland förare, framsätespassagerare har under hela tiden legat på en högre nivå än för baksätespassagerare, framför allt för vuxna baksätespassagerare. År 2016 låg bältesanvändningen bland förare på 98,5 procent, vilket innebar en liten ökning jämfört med 2015. Bland framsätespassagerarna är andelen bältade något lägre, 97,1 procent, jämfört med 97,3 procent år 2015.