Webbutik

MENY

Bilbältesanvändning i Sverige 2019

Dokumentbeteckning: 2020:092

Det har skett en stadig ökning av bältesanvändningen i personbilar sedan mätningens start. Användningen bland förare, framsätespassagerare har under hela mätserien legat på en högre nivå än för baksätespassagerare, framför allt för vuxna baksätespassagerare. Resultat från 2019 års studie visar att förarnas bilbältesanvändning ligger kvar på samma nivå som 2018, 98,7 procent. Bland framsätespassagerare har andelen med bälte minskat något, från 98,5 procent 2018 till 97,6 procent under 2019.
Artikelnr: TVD-59493