Webbutik

MENY

Bilbältesanvändning i Sverige 2018

Dokumentbeteckning: 2019:145

Bilbältesanvändningen i personbilar i ett antal syd- och mellansvenska städer har mätts sedan 1983. Observationerna gjordes under augusti – september år 2018. Sammanlagt observerades 25 377 personbilar, 531 taxibilar samt 10 459 övriga bilar, huvudsakligen vans och personbilsliknande fordon.
Artikelnr: TVD-49498

Det har skett en stadig ökning av bältesanvändningen i personbilar sedan mätningens start. Användningen bland förare, framsätespassagerare har under hela mätserien legat på en högre nivå än för baksätespassagerare, framför allt för vuxna baksätespassagerare. Resultat från 2018 års studie visar på en marginell ökning av förarnas bilbältesanvändning, 98,7 procent, jämfört med 98,1 procent år 2017. Även framsätespassagerarna har en hög bältesandel som ökade till 98,5 procent, 2017 var användningen 97,8 procent.