Webbutik

MENY

Big Data och kvalificerad analys/AI i tillgångsförvaltningen

Dokumentbeteckning: 2019:217

För att kunna ta ansvaret för infrastrukturen över hela dess livscykel måste Trafikverket ha förmågan att, i egen regi, långsiktigt tillgodogöra sig data, information och kunskap om anläggningens tillstånd. Denna förmåga utgör en bas för myndighetens arbete som proaktiv tillgångsförvaltare, möjliggör en effektiv trafikstyrning och är en förutsättning för att kunna agera professionellt i beställarrollen. En del i att bygga och vårda denna förmåga handlar om att etablera interna arbetssätt och resurser i Trafikverket för att nyttja Big Data/AI i tillgångsförvaltningen på ett systematiskt och hållbart sätt.
Artikelnr: TVD-55349