Webbutik

MENY

BESK - Beställarens Effektiva Samverkan med Konsult

Dokumentbeteckning: 2009:144

Vägverket Region Väst hade konstaterat en vikande kvalitet i levererat material från konsulter och bjöd in ett antal projekterande teknikkonsultföretag till ett samarbete kring förbättrad projekteringskvalitet.
Rapporten visar hur vi inom branschen kan enas om inte bara hur vi ska arbeta, men att vi också verkligen gör det. Rapportens syfte är att redovisa och sprida kunskap kring samarbetet, vara ett inspel för andra med arbetet att åtgärda både upplevda och konkreta brister i projekteringsuppdragen.

Artikelnr: TV16395