Webbutik

MENY

Beredskapsplanering för skydd av vattentäkt vid olycka med farligt gods - Handledning

Dokumentbeteckning: 2007:127

Handledningen innehåller en beskrivning av frågeställningar som är viktiga att hantera i en beredskapsplan avseende en konfliktpunkt mellan väg och vattentäkt.

Den innehåller även kortfattade beskrivningar av vilket underlag som kan vara av intresse till beredskapsplanen. I en bilaga finns ett fiktivt exempel på en beredskapsplan.

Artikelnr: TV15565