Webbutik

MENY

Beräkningshandledning Trafik- och transportprognoser

Dokumentbeteckning: 2020:252

Syftet med rapporten är att ge användare stöd vid val av metod för att skapa en trafik- och/eller transportprognos men även vid val av modell för genomförande av en samhällsekonomisk kalkyl samt vid analyser inför dimensioneringsgrundande- eller bulleråtgärder. Handledningen är även avsedd för att ge stöd vid tillämpning av framförallt Sampers/Samkalksystemet och Samgodssystemet, men även vid tillämpning av alternativa beräkningsmetoder för framtagning av trafik- och transportprognoser.

Artikelnr: TVD-68462