Webbutik

MENY

Belysningsinriktning stadsnära trafikleder - med exempel E22 genom Kalmar

Dokumentbeteckning: 2011:132

God vägbelysning är mer än tekniska parametrar. Genom att skapa vackra, intressanta och energieffektiva belysningsanläggningar som möter de tekniska krav som ställs på vägbelysning skapas en helhet. En helhet som är attraktiv, säker och hållbar ur miljösynpunkt.
Syftet med skriften är att öka säkerheten på vägen genom medveten belysningsplanering och ljussättning samt att minska  energiförbrukning och miljöpåverkan.

Artikelnr: TV16995