Webbutik

MENY

Belysning Göteborgs Regionens Infarter

Dokumentbeteckning: 89089

Sveriges riksdag har givit Vägverket i uppgift att utarbeta en plan för att förbättra den estetiska kvaliteten i vägmiljön. Utöver detta finns det i lagstiftningen från 1999 inskrivet ett mål att vägar, konstbyggnader och vägutrustning skall vara estetisk tilltalande. Vägverket har därför initierat ett antal olika kvalitets- och estetikhöjande program som beskriver den befintliga miljön. .

Artikelnr: TV15464