Webbutik

MENY

Behovsinventering av väderstyrd variabel hastighet

Dokumentbeteckning: 2012:153

I rapporten redovisas ett projekt vars mål är att kartlägga sträckor och platser där det finns behov av vägsides placerad väderstyrd ITS. Med vägsides placerad väderstyrd ITS avses främst variabel hastighet (VH) som styrs av väder (väglag, vind, sikt etc.) men även varningssystem för svåra väderförhållanden som kan påverka trafiksäkerheten.

Artikelnr: TV17333