Webbutik

MENY

Behov av utteranpassade faunapassager i Skåne

Dokumentbeteckning: 2008:110

Rapporten är en genomgång av troliga konfliktpunkter mellan utter och statlig väg i Skåne. I dokumentet redogörs allmänt om uttern som art och de lösningar som finns för att undvika konflikter mellan arten och vägar. Vidare lämnas förslag på åtgärder och en prioriterad åtgärdslista på konfliktpunkter.
Artikelnr: TV15980