Webbutik

MENY

BaTMan - Koder för inspektion. Del 3 Konstruktionselement för tunnlar

Dokumentbeteckning: 2007:57

Publikationerna ”Koder för inspektion av byggnadsverk” innehåller kodförteckningar för beskrivning av inspektioner, skador, tillstånd samt åtgärder.

Koder för inspektion av byggnadsverk omfattar följande delar.
Del 1 Gemensamma koder
Del 2 Konstruktionselement för broar
Del 3 Konstruktionselement för tunnlar
Del 4 Konstruktionselement för färjelägen och kajer
Del 5 Konstruktionselement för stödkonstruktioner
Del 6 Konstruktionselement för tråg, påldäck och dammar
Del 7 Konstruktionselement för vägtrummor
Del 8 Konstruktionselement för bullerskärmar

Artikelnr: TV15720