Webbutik

MENY

Barns skolvägar 2012

Dokumentbeteckning: 2013:006

Trafikverket genomför vart tredje år med start 2000 en undersökning om föräldrars uppfattning om hur säker deras barns väg till skolan är. Eftersom det gått tre år sedan den senaste mätningen önskar Trafikverket genomföra en ny mätning.

Undersökningens syfte är att ge Trafikverket bättre kunskaper om föräldrars upplevelser av deras barns skolvägar. Resultatet ska ligga till grund för beskrivningar i Trafikverkets års- och sektorsredovisningar. Undersökningen skall ge en bild av läget idag, men även påvisa om det skett några förändringar över tid.

Artikelnr: TV17414