Webbutik

MENY

Barnkonsekvensanalys – försök och erfarenheter.

Dokumentbeteckning: 2004:200

Skriften innehåller exempel på Vägverkets arbete med barnkonsekvensanalyser. Den består av en sammanställning av texter ur en del planeringsdokument (oftast förstudier), som sammantaget utgör en barnkonsekvensanalys.

Artikelnr: TV11938