Webbutik

MENY

Barnkonsekvensanalys Annelöv. Utvärdering

Dokumentbeteckning: 2006:26

De transportpolitiska målen och FN:s konvention om barns rättigheter ledde för ett antal år sedan till att Vägverket tog initiativ till genomförandet av ett antal barnkonsekvensanalyser (BKA). Tätorten Annelöv, belägen i Landskrona kommun, utsågs 2002 som pilotprojek inom Vägverket Region Skåne vad gäller genomförandet av en BKA i samband med vägombyggnad.

Artikelnr: TV12134