Webbutik

MENY

Barnen och vägplaneringen. En kunskapsöversikt.

Dokumentbeteckning: 2005:27

Skriften är avsedd att användas som ett hjälpmedel och för att ge inspiration vid genomförande av barnkonsekvensanalyser. Skriften innehåller både fakta och exempel.

Artikelnr: TV11970