Webbutik

MENY

Bark och flis som lättfyllning i vägbankar

Dokumentbeteckning: 1986:77

I denna publikation redogörs för Vägverkets erfarenheter av bark och flis som lättfyllning och rekommendationer ges för dimensioner och utförande.

Artikelnr: TV16557