Webbutik

MENY

Bättre trafikmiljö i Norrtälje - väg 76, förbi Norrtälje, Västra vägen

Dokumentbetecknign: 88805

Väg 76 genom Norrtälje, som utgörs av Stockholmsvägen och Estunavägen, är en viktig förbindelse med flera funktioner. Den är dels en genomfart genom Norrtälje för övergripande trafik, dels en infart till Norrtälje för trafik med mål i staden. Dessutom utgör den en viktig länk i stadens huvudgatunät, som förbinder olika stadsdelar med varandra. Med den förändring av Norrtälje som kan förväntas i framtiden - nya verksamheter, ökad befolkning samt generell trafiktillväxt - behövs en ny vägsträckning för att undvika långa köer och för att förbättra miljön och trafiksäkerheten i staden.
Artikelnr: TV10711