Webbutik

MENY

Bättre tjänsteresor i Orust - BKT uppföljning 2010

Dokumentbeteckning: 2011:096

Kommunen har bra ordning på sin fordonsekonomi. Kostnaderna för fordonen ökar då resorna inte planeras optimalt. Planerartjänster i hemtjänsten har minskat planeringstiden, men kringtiden har ökat. Om de potentiella vinsterna i hemtjänstgrupperna Röra och Torp-Myckleby är representativa för hela kommunen bedöms de vara cirka 50 ton koldioxid, 25 000 körda mil, 950 000 kronor i minskade bilkostnader samt 37 500 timmar i frigjord tid, motsvarande ett värde av cirka 7,5 miljoner kronor – per år.

Artikelnr: TV16933