Webbutik

MENY

Bättre signalfunktion vid detektorfel och tryckknappsfel

Dokumentbeteckning: 2008:19

I de undersökningar vi gjort har det visat sig att detektorfel är vanligare förekommande än vad tidigare ansetts normalt. Detta gäller både normala fel som ger larm och intermittenta fel som vanligen inte larmar. Båda feltyperna får oönskade konsekvenser för signalstyrningen som i sin tur resulterar i ökade olycksrisker, restidskostnader och emissioner. Vi har också studerat möjligheterna att införa övervakning av tryckknappsdetektorer, något som inte finns idag.
I kommun/stat finns det knappast någon enskild åtgärd som reducerar miljöpåverkan bättre än att ha ett bra underhåll av detektorer. Som en konsekvens av de detektorfelen som vi registrerat föreslår vi en katalog av åtgärder som kan förbättra situationen.

Artikelnr: TV15850