Webbutik

MENY

Bättre kommunala tjänsteresor -Potentialbedömningar för sex kommuner

Dokumentbeteckning: 2009:35

Under 2007 genomförde sex kommuner i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län en genomgång av hemtjänstpersonalens tjänsteresor i ett urval av hemtjänstdistrikt. Kommunerna är Älmhult, Kalmar, Karlshamn, Ronneby, Sölvesborg och Tingsryd.

Undersökningarna genomfördes i syfte att jämföra situationen idag avseende tidsanvändning och körsträcka med ett simulerat utfall med en alternativ planeringsmodell. Arbetet genomfördes enligt metodiken i Vägverkets 'Handbok för bättre kommunala tjänsteresor'.

Artikelnr: TV16209