Webbutik

MENY

Bättre framkomlighet för cyklar i trafiksignaler

Dokumentbeteckning: 2008:96

I dagens trafiksignaler måste cyklisterna ofta stanna, trycka på knappen och sedan vänta på grönt ljus. Det beror på att den traditionella trafiksignalstyrningen i stor utsträckning fokuserar på framkomligheten för motorfordon. Därför har möjligheterna till förbättring av cyklisternas framkomlighet undersökts i detta projekt. Studien visar att det är möjligt att öka komforten, framkomligheten och säkerheten för cyklister med hjälp ändrad styrteknik, under förutsättning att viljan finns.

Artikelnr: TV15918