Webbutik

MENY

Automatisk linjejustering vid läggning av längsgående vägmarkering

Dokumentbeteckning 2018:048

Denna slutrapport redovisar arbetet och resultatet från förstudien "Automatisk justering vid läggning av längsgående linjer". Syftet med denna förstudie var att undersöka realiserbarheten i ett system för att automatiskt detektera befintliga vägmarkeringar för att därigenom kunna styra utläggningen av nya vid reparations- och underhållsarbeten.
Artikelnr: TVD-20208