Webbutik

MENY

Att sköta vintervägar. Resultatet från en enkät till 112 förare som kör vinterväghållningsfordon.

Dokumentbeteckning: 2010:116

Den här rapporten baseras på 112 enkätsvar från förare som kör vinterväghållningsfordon på statliga vägar på driftområden som sköts av Svevia, Skanska, NCC och Peab. Enkäten omfattade 40 frågor.

Artikelnr: TV16788