Webbutik

MENY

Att sköta och underhålla med mål - handledning för natur- och kulturmiljö samt friluftsliv i driftområden

Dokumentbeteckning: 2009:52
Nyckeln till ett framgångsrikt arbete med natur, kulturmiljö och friluftsliv
i befintliga vägmiljöer är att målmedvetet integrera värdena i driftområdenas skötsel. Genom att sätta in natur och kulturmiljövärden i ett större sammanhang skapas bästa möjligheter för ett kostnadseffektivt genomförande. Hur detta utförs i upphandling av driftområden framgår i denna handledning.

Artikelnr: TV16917