Webbutik

MENY

Att orientera med hjälp av ledytor – Blinda testar taktiliteten i ytor med olika material och struktur

Dokumentbeteckning: 2004:158

Runt om i världen pågår försök med att göra den fysiska miljön mera lätt att orientera i för synskadade personer. Man lägger ledstråk i olika material och med många olika typer av strukturer på ledytor. I Sverige använder vi företrädesvis vissa material och ytor när vi lägger särskilda ledstråk, men användbarhet av dessa materal och ytor har inte testats i dokumenterade studier. Det övergripande syftet med detta projekt var att undersöka vilka strukturer på ledytor och varningsytor som är användbara för blinda personer som använder teknikkäpp för att orientera. Samtidigt får inte dessa strukturer vara till hinder för personer med rörelsenedsättning

Finns även inläst på Daisy-CD

Artikelnr: TV11897