Webbutik

MENY

Att göra resan mer värd

Dokumentbeteckning: 2016:114

 

Syftet med denna studie är att förbättra kunskapen om vilka upplevelsevärden som transportsystemet kan skapa, vårda och utveckla. Med den grunden presenteras en metod för att kartlägga upplevelsevärdena med fokus på det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga persontransporter. Arbetet utgår från den studie som gjordes i Region Norr 2015.

Artikelnr: NP-4848