Webbutik

MENY

ATK årsrapport 2013 - Trafiksäkerhetskameror

Dokumentbeteckning: 2014:092

Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) är ett system för automatisk hastighetsövervakning med kameror. Trafiksäkerhetskamerorna finns på vägavsnitt och platser där risken för olyckor är stor och där hastigheterna var höga innan kamerorna sattes upp.
ATK-systemet förvaltas av Trafikverket och Rikspolisstyrelsen. Det övergripande målet är att få ner medelhastigheten på våra mest olycksdrabbade vägar och på det sättet få ner antalet döda och svårt skadade.

Artikelnr: TV17733