Webbutik

MENY

ATB Tunnel 2004

Dokumentbeteckning: 2004:124

Tunnel 2004 innehåller innehåller de krav som gäller vid projektering, konstruktion, nybyggnad och förbättring av tunnlar.För att de i Tunnel 2004 angivna kraven skall bli gällande vid upphandling måste denna ATB åberopas i förfrågningsunderlaget för det aktuella objektet. Tunnel 2004 kan användas vid såväl generalentreprenader som totalentreprenader.

Tunnel 2004 kommer fortlöpande att revideras så att kraven i lagen om offentlig upphandling (SFS 1992:1258) på hänvisning till europeiska tekniska specifikationer uppfylls. Dessa revideringar kommer att ske genom revidering av hela publikationen när så erfordras. Inom Vägverkets verksamhetsområde skall Tunnel 2004 användas fr o m den 15 december 2004. Andra tekniska krav eller lösningar än de som anges i Tunnel 2004 kan få tillämpas efter godkännande av chefen för avdelningen för näringslivets transporter (cHKn).

Ersätter Vägverkets publikation 1999:138.

Artikelnr: TV000331