Webbutik

MENY

ATB Brounderhåll 2002

Dokumentbeteckning: 2002:48

ATB Brounderhåll 2002 upphörde att gälla från och med 1 februari 2007, då ATB Brounderhåll 2006 trädde i kraft. Brounderhåll 2002 är en allmän teknisk beskrivning (ATB) som beskriver kraven vid underhåll av broar.

Publikationen ersätter publikation 1998:102 Förebyggande underhåll och de delar av publikation 1994:7 Bro 94, del 7 Brounderhåll som handlar om underhåll av broar.

Artikelnr: TV16437