Webbutik

MENY

Arkeologi i vägprocessen - ett pilotprojekt i Skåne för bättre planeringsunderlag

Dokumentbeteckning: 2006:48

Metodstudien har utförts i ett samarbete mellan Vägverket region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. Syftet har varit att utveckla metoder för att etablera de arkeologiska frågeställningarna tidigt i vägprocessen. Pilotprojektet har genomförts i samband med vägutredning, inför arbetsplanen, för väg E 22 delen Linderöd - Vä.

Artikelnr: TV14206